Bu Siteye giren ve kullanmakta olan ziyaretçiler bu sitenin kurallarını kabul etmiş sayılır;

1- Alpbulgur.com, 1219 sayili Tababet ve Suabatları Tarzi icrasına dair kanunun 24. ve 40.maddesi, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8., 9. ve 39.maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.

2- Alpbulgur.com, site ve site uzantılarında mevcut her türlü bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

3- Bu web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli olarak kontrol edilmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmalara rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Alpbulgur.com web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye kaydedildiği anda sunulmuştur, ilgili bilgilerin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı belli bir amaca uygunluğu ve Alpbulgur.com web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4- Alpbulgur.com, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Denizli Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Alpbulgur.com’un ziyaretçinin bulunduğu ülke yada şehirde dava açma hakkı saklıdır.

5- Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Alpbulgur.com link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Alpbulgur.com dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Alpbulgur.com’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartlarında gerçekleşir, Alpbulgur.com bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Alpbulgur.com bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6- Alpbulgur.com web sitesi içeriğindeki tüm materyal, yazı, makale, görüntü, doküman, resim, işaret, program ve sair fikir ürünleri telif hakları -aksi belirtilmediği sürece- Alpbulgur.com’a aittir, Yazılı izin alınmadıkça kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz. Her ne şart için olursa olsun çoğaltma ve yayma yapılamaz. Kopyalanması ve kullanılmasına izin verilen bölümlerde ise o bölüm içerisinde belirtilen şartlara uyulması zorunludur.

7- IP adresiniz ve web tarayıcı bilgileriniz sunucularımızda kaydedilmekte olup sunucularımızı geliştirmek ve internet sitemizi yönetmek için kullanılmaktadır. IP adresiniz, sizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılmaktadır.

8- Bu web sitesinde görülen Ticari markalar, ticari ünvanlar, başlıklar, logolar, grafikler, desenler, metinler ve hizmet işaretleri (“™”, “®” veya “©”) veya geçtiği metne göre farklı olan bir yazı biçimi ilgili oldukları şirketlerin ticari adları, ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

Son Güncelleme: Haziran 2016